MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder hele tiden på mange måder for at Saltum Skole skal blive et endnu bedre sted at være og lære. Et af de væsentligste omdrejningspunkter i den sammenhæng er arbejdet med at lave principper for en hel række af skolens opgaver. 

Men vi arbejder også ved at nedsætte arbejdsgrupper, der kan se på et enkelt tema for på den måde at klæde skolebestyrelsen på til det videre arbejde. 

Vi er meget optaget af, at forældrene føler sig som en del af skolefællesskabet. Dialogen med forældrene og kontakten med forældrene er også meget central for os, så alle er altid velkomne til at henvende sig til os via AULA.

Lige nu består skolebestyrelsen af

Forældrevalgte medlemmer:

Liv Riis, Formand

Michael Moustsen, næstformand

Frederik Bøgh Bisgaard

Jane Koller

Heidi Toft Madsen

Thomas Ravn Monjezi

Mette Vestenbæk Nielsen

Medarbejderrepræsentanter:

Nanna Dam

Henrik Johnsen

Ledelsen:

Klaus Larsen

Søren Jeppesen

Peter Brogaard  Sørensen