MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Samarbejde med forældre

Mål for forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet skal støtte elevernes læring og trivsel.

Forældresamarbejdet skal bygge på gensidig tillid mellem skole og hjem samt en løbende kontakt/dialog omkring det enkelte barn og den enkelte klasse.

Fundamentet for et givende forældresamarbejde er et gensidigt højt informationsniveau mellem skolen og forældrene.

Principper for samarbejdet

Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog omkring det enkelte barn og den enkelte klasse. I denne sammenhæng er klasselæreren en nøgleperson. Personalets varetagelse af forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed og dialog, være løsningsorienteret og konstruktivt.

Samarbejdet starter så snart eleven er indmeldt i skolen.

Samarbejdets elementer er

  • Kommunikation omkring elevens trivsel og læring
  • Skole/hjemsamtaler hvor forældre - elev - lærer mødes
  • Forældremøder (informationer - debat - socialt samvær)
  • Klasseforældrerådsarbejde (debat – socialt samvær for elever og forældrene)
  • Informationer

Du kan læse hele skolebestyrelsens princip om forældresamarbejdet i dokumentet herunder

 

Dokumenter

Forældresamarbejde oktober 17_0.pdf

Shape Created with Sketch.