Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Samlet vision

På Saltum Skole er lysten til at lære et kerneområde, som går hånd i hånd med, at der også skal arbejdes med tingene for at lære. Arbejdet med at støtte og udviklepiger der læser børnenes læringslyst er centralt for os. Dette så børnene får tillid til egne evner og har redskaber og gå på mod til at lære nyt. Sådanne kompetencer får de helt sikkert brug for hele livet.

Vi er udeskole. Vores udgangspunkt er, at børnene lærer bedre og på en sjovere måde, når der veksles mellem teori og virkelighedsnær afprøvning og oplevelse. Fagligheden bliver bredere og det lærte tilegnes bedre. Der er årligt planlagt et antal udeskoledage, og vi arbejder med, at udeskoletænkningen også bliver en større og større del af al vores øvrige undervisning og aktiviteterne i dagtilbuddene.

Arbejdet med trivsel har høj prioritet. Vi arbejder ud fra, som den nyeste forskning viser, at det at være med i et positivt fællesskab er det bedste værn mod mistrivsel og mobning. Vi forventer en respektfuld omgangstone, men vi ved også, at børn i afmagt kan reagere uhensigtsmæssigt. Det skal de have hjælp til at undgå.

Vores antimobbestrategi synes vi er rigtig god, fordi den netop sætter fokus på at alle har et ansvar for det positive fællesskab. Vi arbejder kontinuerligt med at opbygge gode relationer mellem alle skolens aktører, så alle føler sig med i fællesskabet. Alle børn har ret til et godt børneliv i et positivt fællesskab, og vi har heldigvis sjældent brug for antimobbestrategien.  

Vi arbejder struktureret med trivselsmålingen og undervisningsmiljøundersøgelsen. Især er vi optaget af dialogen med eleverne om emnerne, da deres forståelse af og indsigt i evt. udfordringer er nøglen til, at der kan gøres noget ved det. Alle børn har ret til et godt børneliv i et positivt læringsfællesskab.  børn spiller fodbold  

Vores dagligdag er præget af mange forskelligartede aktiviteter. Vi har prioriteret 2 lange pauser i løbet af skoledagen. Det har vi rigtig gode erfaringer med, og der er mange aktivitetsmuligheder rundt om skolen. Eleverne får muligheder for aktiviteter, som de ellers ikke ville kunne nå og lærerne oplever, at eleverne har fået ladet batterierne op, når det igen er undervisningstid. 

En gang om ugen holder vi fælles morgensamling på skolen, hvor der gives fælles beskeder. Der kan være noget, der skal fortælles, og som regel synges der et par sange. Vi vil gerne, at eleverne oplever skolens store fællesskab og vi alle kan nogle sange, som vi kan synge. Som regel har vi en månedens sang. Forældrene er altid velkomne til at være med, når der er fællessamlinger.    

Der er skolerejser på 6. og 9. klassetrin til henholdsvis København og Berlin. Desuden bruges lejrskolen Lille Norge på andre klassetrin til kortere lejrskoler.

Vi vil at forældrene føler sig reelt involveret og mødt i øjenhøjde. Både når det drejer sig om deres eget barn, men også når drejer sig med arbejdet med klassefællesskabet. At det er gennem en ligeværdig dialog, vi i fællesskab finder de gode løsninger. Skolebestyrelsen har besluttet, at forældrene afholder et årligt møde om ”den gode klasse”, hvor forældrene i fællesskab sætter fokus på et emne om klassens liv og fællesskab. I løbet af skobørn der cyklerleåret er der 5 åbent hus dage for forældrene. 

Vi udnytter fordelen ved, at skole og dagtilbud har fælles bestyrelse og ledelse. Gennem samarbejde mellem dagtilbud og skole skal børnene opleve, at der er sammenhæng mellem hovedsageligt indskolingen og dagtilbuddene. Ikke mindst når børnene starter i skolestartsgruppen og snart skal i skole, men også i det daglige i indskolingsforløbet.

Vi har et dygtigt, engageret og veluddannet personale, som hver dag gør deres bedste for børnenes læring og trivsel.  Der arbejdes med varierede læringsaktiviteter med respekt for de børn, der har brug for meget struktur.