Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Praktisk info mm.

Vores institution er organiseret på to matrikler, hvor vuggestuen og de yngste børnehavebørn er placeret på matriklen i Saltum, og de ældste børnehavebørn er placeret i Vester Hjermitslev. 

Dvs at når et barn meldes ind hos os, starter man som udgangspunkt i huset i Saltum, og flytter i løbet af ens børnehavetid til afdelingen i Vester Hjermitslev. 

Institutionen er samdrevet med Saltum skole, og er derfor organiseret under samme bestyrelse og ledelse.

Velkommen til Saltum vuggestue! Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende og håber, at I vil få en fantastisk tid her hos os. 

Denne folder indeholder praktiske oplysninger, som forhåbentlig vil gøre starten lettere og mere overskuelig for jer og jeres barn.

 

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.05-16.45 Fredag kl. 6.15-15.45

I vil i dagligdagen opleve samkøring med børnehaven, og i ydre tidspunkterne også med SFO-børn, idet vi åbner og lukker fælles i børnehavens lokaler.

 

Aflevering/ afhentning: 

Afleverer eller henter bedsteforældre eller andre bekendte jeres barn, skal vi have besked herom, da vi ikke udleverer et barn uden foregående aftale.

Det er vigtigt, at I både får sagt goddag og farvel til os!

 

Kontaktinfo 
Saltum SI, Nolsvej 3, 9493 Saltum

Tlf. 72578360 / 41913360

Mail: saltumbh@jammerbugt.dk

Leder, Peter Sørensen – tlf. 41913196, pet@jammerbugt.dk

 

 

Hvem er Saltum Vuggestue?:

Vuggestuen er etableret i 2017. Vuggestuen er normeret til 8 børn, og har egne lokaler i en bygning, som samtidig huser Saltum Børnehave og SFO. Alle tre enheder er en del af Saltum skole. 

I Saltum vuggestue vil børnene opleve et fagligt uddannet personale, som har børnenes tryghed og udvikling i fokus. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven, så de ældste børn i vuggestuen vil altid have mulighed for at lege med jævnaldrende, samtidigt med at vi kan skabe ro for de yngste.

Vi har stor fokus på overgange, og har en unik mulighed for at etablere trygge overgange for børnene. Fra vuggestue til børnehave, idet personalet i børnehaven også er i vuggestuen, og via førskolegruppen videre til skole og SFO. 

Da vi er en del af Saltum skole som jo er udeskole, er vi allerede i vuggestuen bevidste om at bruge de muligheder som det umiddelbare nærområde tilbyder.

 

Kontaktpædagog:

Når jeres barn starter i vuggestuen får det tilknyttet en kontaktpædagog, som vil tage imod jer og sørge for tryghed og nærvær i den første tid. 

Kontaktpædagogen vil være tovholder i forhold til barnets trivsel, samtaler med forældre m.m. 

Husk at vi altid har jeres nyeste tlf.nr., som vi kan træffe jer på!

 

Mad og måltider:

Når jeres barn går i vuggestue er det på fuld forplejning. Det vil sige, at I som udgangspunkt ikke skal medbringe mad til jeres barn. Ved specialkost kan det blive nødvendigt.

Til de børn der kommer mellem kl. 6.15 – 7.30, vil der være mulighed for at få morgenmad, og herefter har vi tre måltider. 

Børnene drikker mælk til morgenmad og vand til de andre måltider. 

Vi har modermælkserstatningspulver af mærket ”Nan Pro” til de børn, som har brug for det.

 

Sygdom:

Vuggestuen modtager ikke syge børn eller børn, der er sløje og ikke kan følge en almindelig hverdag. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, vil det blive ringet hjem af hensyn til barnet og de andre børn.

Husk at give besked, hvis jeres barn er sygt og ikke kommer i vuggestue!

 

Sovetid:

Alle børn har individuelle sovevaner, og vi vil så vidt muligt følge jeres barns soverytme efter samarbejde med jer. Jeres barn vil som udgangspunkt sove ude i barnevogn hele året rundt. Ved større børn er der mulighed for at sove inde på en madras.

Barnet bør som udgangspunkt komme udhvilet i vuggestue, så det kan klare at deltage i dagligdagen og fungere sammen med de andre børn.

 

Dette skal I medbringe:

  • Skiftetøj (gerne to sæt)
  • Fut sko til indendørs brug
  • Udendørstøj og fodtøj, der passer til årstiden og er fri for snore
  • Egen barnevogn med madras, dyne og pude, som I selv skal skifte ved behov, samt fluenet, regnslag og sikkerhedsgodkendt sele
  • Evt. sovedragt og futter at sove ude i
  • Evt. sutter, som I selv ansvarlige for at holde rene og i ordentlig stand.
  • Evt. sovedyr eller nusseklude

Husk tydeligt navn i alle barnets ejendele!

 

Selvhjulpenhed

Vi vægter selvhjulpenhed meget højt. Så lad endelig jeres barn gå ind selv, når det kan. Lad jeres barn tage overtøj af og på selv. Ligeledes fut sko, støvler og lignende. Tænk på, at når vi som voksne gør det for barnet, så fratager vi barnet muligheden for udvikling.